Ældrepolitik

Bedre hverdag og flere seniorbofællesboliger for de ældre

Vi bliver – og heldigvis for det ældre med mange forskellige behov for vores alderdom. En række har behov for en plejehjemsplads, nogen en ældrebolig med løbende tilsyn og en række klar hverdagen på egen hånd.

Igennem de seneste år er der kommet en større interesse for seniorbofællesbolig. Mange ældre vil gerne dele hverdagen med andre i samme alder, måske behov for lidt hjælp eller blot den ekstra sociale kontakt. Det viser sig at de ældre der vælger denne boform, vil generelt leve omkring 10 år længere.

I Haslev har vi Sofiendal med 24 pladser, men behovet er stadig stigende. Jeg vil arbejde på at vi får flere af den slags bolig typer.

På landsplan er der ca. 7.700 seniorbofællesskabspladser, men der er en venteliste på omkring 80.000 pladser.

Hverdagen er vigtig – vigtig at man oplever en tryghed og føler sig hørt. Men lige så vigtigt er de aktiviteter vi kan tilbyde som kommune om det er motion, fordrag etc. vigtigt at giver de ældre en indholdsrig og tryg hverdag